Gracja 5 + sauna

Opis produktu:
Grubość profila: 58mm, 70mm, 94mm
Wymiary: x cm x x cm + x xx V
(możliwa modyfikacja wymiaru)
Powierzchnia użytkowa: od 50m² wzwyż
Kąt nachylenia dachu: x


 

 

ul. Stanisława Bodycha 12 (wjazd od Alej Jerozolimskich) , 02-495 Warszawa
tel.: (0-22) 374-35-80 , (0-22) 423-19-80 , 0 501-058-306 , 0 501-747-894