Gracja 6

Opis produktu:
Grubość profila: 70mm, 94mm
Wymiary: 600 cm x 600 cm + 200 x 600 V
(możliwa modyfikacja wymiaru)
Powierzchnia użytkowa: od 72m² wzwyż
Kąt nachylenia dachu: 40


   

 

ul. Stanisława Bodycha 12 (wjazd od Alej Jerozolimskich) , 02-495 Warszawa
tel.: (0-22) 374-35-80 , (0-22) 423-19-80 , 0 501-058-306 , 0 501-747-894