Małachatka

Opis produktu:
Grubość profila: 33mm, 45mm, 58mm, 70mm
Wymiary: 280 cm x 340 cm + 120 x 280 VT 
(możliwa modyfikacja wymiaru)
Powierzchnia użytkowa: od 9m² wzwyż
Kąt nachylenia dachu: 15


   

 

ul. Stanisława Bodycha 12 (wjazd od Alej Jerozolimskich) , 02-495 Warszawa
tel.: (0-22) 374-35-80 , (0-22) 423-19-80 , 0 501-058-306 , 0 501-747-894